ЗМІСТ. Нові медіа в сучасному суспільстві


Монографія

Передмова ...7

Розділ 1.
Культурологічна інтерпретація медіа-систем/медіа-простору
...11
1.1.?Валентина Судакова. Медійна система сучасного суспільства як комунікативна модель культурних трансформацій ...13
1.2.?Марта Наумова. Нові медіа та традиційні ЗМІ в комунікаційному просторі української культури ...43
1.3.?Наталія Жукова. Медіа-текст як продукт сучасної культури: досвід «сприйняття-інтерпретація» ...64
1.4.?Людмила Литва. Медіа як ресурс капіталізації соціокультурних практик життєвого успіху особистості ...89

Розділ 2.
Медійні системи сучасного суспільства: динаміка та вплив на розвиток української культури ...103
2.1.?Валентина Судакова. Презентаційна функція сучасних медіа як стимул розвитку креативного потенціалу культури ...105
2.2.?Віолетта Демещенко. Інтерактивність як суттєва складова соціальних медіа ...124
2.3.?Людмила Скокова. Інтернет-меми, spreadable media і цифрова культурна партиципація ...141
2.4.?Вікторія Щербина. Субкультура геймерських онлайн-спільнот як феномен культуротворення у середовищі нових медіа ...155
2.5.?Марта Наумова. Електронні медіа і нові фігурації сенсу ...164

Розділ 3.
Мультимедійні технології в культурних практиках українського суспільства ...187
3.1. Раїса Шульга. Соціокультурна ґенеза критеріїв художньої культури ...189
3.2. Євген Козловський. Особливості використання сучасних мультимедійних технологій у туристичній діяльності ...212
3.2. Галина Вишневська, Наталія Булгакова. Віртуальні музеї в сучасному інформаційному просторі ...231
3.3. Віктор Щербина, Вікторія Щербина. Інформаційна культура студентів і викладачів у новому медіа-середовищі ...242
3.4. Тетяна Гаєвська. Інформаційне суспільство — благо чи прокляття сучасної людини: свята-симулякри ...293
3.5. Інна Калініна. Вплив нових цифрових технологій на сучасне українське документальне кіно ...323
3.6. Олена Червонюк. Новомедійна експансія графіті-продукту: інформаційний вимір ...336

Післямова ...347
Про авторів ...350