ЗМІСТ. Проблеми мистецької освіти


Вступ.......5

Розділ І. Сучасні тенденції та зміни в галузі культурної політики в Україні.......5
1.1. Огляд розвитку культурної політики в Україні.......5
1.2. Законодавча база культури.......18
1.3. Законодавчі акти не пов’язані з культурним сектором.......28
1.4. Основні проблеми управління галуззю.......30
1.5. Проблеми перехідного періоду та напівреформ.......33
1.6. Практичні питання культурної політики.......38
1.7. Зв’язки між органами влади і незалежними представниками сфери культури.......52
1.8. Наукові дослідження у сфері культури й культурної політики.......55
Додаток до розділу І.......59

Розділ II. Болонський процес та його вплив на систему мистецької освіти в Україні.......65
2.1. Основні напрямки модернізації мистецької освіти в контексті Болонського процесу.......65
2.2. Зміни до Закону України «Про вищу освіту». Аналіз пропозицій та етапи систематизації.......73
2.3. Підходи до формування європейської вищої освіти.......77
2.4. Система перезарахування кредитів - ECTS.......89
2.4.1. Характерні особливості ECTS.......89
2.4.2. Загальні умови користування ECTS.......91
2.4.3. Присвоєння студентам кредитів ECTS.......96
2.4.4. Координатори ECTS, підготовка інформаційного пакета.......97
2.4.5. Перелік елементів, які необхідно включити до інформаційного пакета.......99
2.4.6. Опис структури курсу з присвоєнням кваліфікаційних ступенів (DEGREE COURSE.......106
2.4.7. Шкала оцінювання ECTS.......111
Додатки до розділу II.......116

Література до І - II розділів.......135

Розділ III. Типологічні критерії мистецької освіти в Україні й наближення її до європейських стандартів.......137
3.1. Розвиток освіти з артменеджменту в країнах з перехідною економікою.......137
3.1.1. Проблеми, можливості та обмеження середовища.......137
3.1.2. Форми навчання: де можна здобути нові уміння і досвід?.......138
3.1.3. Набір умінь артменеджера.......141
3.2. Тенденції українського ринку мистецької освіти.......144
3.3. Методологія моделювання і розробки навчальних програм.......151

Програмне забезпечення навчального процесу.......161
Психологія управління .......161
Виробничо-фінансова діяльність театру.......165
Прокат репертуару.......168
Основи маркетингу.......172
Історія театральної справи 174
Ділова етика.......184
Реклама та видавнича справа.......188
Авторське право та суміжні права.......192
Економіка кінематографії і телебачення.......199
Основи менеджменту.......208
Основи соціології культури і мистецтва.......215
Економіка цирку.......221
Економіка культури і мистецтва.......226
Сценічна техніка і технологія.......232
Праця і зарплата в театрально-видовищних підприємствах.......242
Інформатика.......248
Світовий художній ринок.......265
Бухгалтерський облік в театрально-видовищних підприємствах.......274
Пошук джерел фінансування мистецьких проектів (фандрейзинг).......313
Методика викладання фахових дисциплін.......329

Зміст.......338