ЗМІСТ. Самоорганізація й динаміка культури 1


Ю. П. Богуцький. Передмова.......7

РОЗДІЛ 1. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

Айтов Спартак Шалвович.
Історично-антропологічні та філософські аспекти діалогу культур і процеси глобалізації.......9

Білий Леонід Кузьмич.
Культура як фактор перетворення суспільства у новому тисячолітті: глобальні та регіональні аспекти.......15

Борисюк Ірина Василівна.
Проблема співвідношення марґінесу й центру в культурному полі.......19

Вежбовська Ліліана Романівна.
Культуротворчі тенденції українських авангардистів: між традицією і новаторством.......24

Виткалов Володимир Григорович, Виткалов Сергій Володимирович.
Регіональна культурна практика в умовах сьогодення: проблеми становлення і тенденції.......27

Гончарова Олена Миколаївна.
Деякі питання риторики як вербальної маніпуляції.......30

Гриценко Олександр Андрійович.
Культурні аспекти трансформації історичної пам’яті в сучасному українському суспільстві.......34

Деменко Борис Вадимович.
Презумпція кризофренії в атеоретичному музикознавстві.......42

Дзендзелюк Леся Степанівна, Гречко-Ушак Василина Іванівна.
«Новий завіт» - спадок гетьмана Мазепи. Збереженість, реставрація.......48

Дзюбенко Тамара Олексіївна.
Стилістична палітра сучасного образотворчого мистецтва.......51

Дюмін Олексій Захарович, Чуркіна Вікторія Григорівна.
Особливості формування національної свідомості студентів, роль українознавчих дисциплін у технічних вузах.......53

Дрожжина Світлана Володимирівна.
Роль мультикультуралізму у вирішенні проблеми рівного доступу до якісної освіти.......58

Корнієнко Владислав Вікторович.
Європейська культурна взаємодія в контексті формування єдиного культурного простору: інституційний аспект.......63

Лисенко Людмила Олександрівна.
Скульптурні ідеї XX століття - дискурс сучасності.......72

Личковах Володимир Анатолійович.
Універсалізм і регіоніка у сучасній етнокультурології.......75

Лозко Галина Сергіївна.
Методологічні засади антиглобальної філософії.......81

Оніщенко Олена Ігорівна.
Проблеми художньої творчості в теоретичній спадщині С. Балея.......88

Пономаревська Олена Іванівна.
Вплив іконографії на художню структуру сучасного українського живопису.......89

Пучков Андрій Олександрович.
Архитектурная форма античности как организованный хаос бытия.......93

Різник Олександр Олександрович.
До питання методико-методологічних засад культурно-мистецького моніторингу в Україні.......97

Ромадикіна Віталія Сергіївна.
Метатекст культури в контексті художньої свідомості.......101

Смирна Леся В'ячеславівна.
Еволюція іконографічних систем нонкомформізму: від політичного дискурсу до естетичних трансгресій постмодерну.......105

Чабала Олег Володимирович.
Освіта та міжкультурні взаємодії на тлі посилення небезпек глобалізації.......109

Шейко Василь Миколайович.
Порівняльна характеристика еволюції культурологічних та глобалізаційних процесів у сучасному світі.......117

Шило Олександр Всеволодович.
Тема експерименту і сучасності в культурі XX століття.......119

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ТА ВИМІРИ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

Бабенко Надія Борисівна.
Соціально-культурний потенціал сімейного дозвілля в Україні.......124

Баишева Саргылана Макаровна.
Роль региональных СМИ в формировании ценностных ориентаций учащихся.......129

Бойчук Оксана Миколаївна.
Самодіяльний хоровий рух на Тернопільщині в сучасних соціокультурних умовах.......133

Ключко Юлія Миколаївна.
Соціологічні дослідження як важливий інструмент підвищення ефективності діяльності сучасного музею.......138

Матвієнко Олена Володимирівна.
Вплив засобів масової комунікації на формування особистості.......144

Сірий Євген Володимирович.
До проблем культуротворчої і духовної місії вищої освіти в трансформаційних процесах України.......147

РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПОШУКИ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИ

Горенко Лариса Іванівна.
Актуальні проблеми міжкультурних взаємин України та Росії на межі XVIII - XIX ст.......150

Дзвінка Роман Іванович.
Етнокультурний аспект професійної підготовки вчителів в умовах поліетнічного середовища.......160

Дзендзелюк Леся Степанівна, Довгань Петро Михайлович, Льода Любов Мирославівна.
Культурологічна сенсація - берестяні сувої X та XII століття, знайдені на Львівщині.......167

Козинко Лілія Леонідівна.
Динаміка розвитку та проблеми сучасної народно-сценічної хореографії.......172

Кулаковська Ірина Миколаївна.
Історико-культурна спадщина Українського Полісся.......176

Мамбетов Сейран.
Роль крымских цыган (урмачель) в сохранении крымскотатарского музыкального фольклора.......181

Мамбетова Эльмаз.
Значение музыкального телепроекта «Шелляле» в развитии крымскотатарской эстрады.......185

Маншилін Олександр Олександрович.
Роль театру танцю в культурі Франції другої половини XX ст.......190

Муравська Алла Володимирівна.
Тенденції розвитку звукорежисури у сучасному драматичному театрі (на прикладі театрів Києва).......197

Новік - Кретова Ірина Борисівна.
Жанр фортепіанного дуету у контексті сучасної української культури.......205

Радзієвський Віталій Олександрович.
Актуальність фітокультури в контексті вітчизняної спадщини.......212

Смірнова Дар’я Андріївна.
Культурологічні чинники в розвитку архітектури майбутнього.......220

Тоценко Жанна Михайлівна.
Актуальні аспекти розвитку української національної меншини в Польщі.......223

Харук Наталія Іванівна.
Приватні театри як невід’ємна складова театрально-художньої національної культури: до постановки проблеми.......228