ЗМІСТ. Самоорганізація культури


ВСТУП.......5

Розділ І. ДИНАМІКА КУЛЬТУРИ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ.......10

1.1. Феномен культурогенезу та проблема «координат відліку» культурної історії.......15
1.2. Основні дилеми логіко-філософської рефлексії еволюції культури та ідея «онтології
доцільності».......26
1.3. У пошуках системно-онтологічних засад теорії культурно-історичного процесу.......44

Розділ II. КУЛЬТУРОГЕНЕЗ ЯК ЧАСТИНА СВІТОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ.......65

2.1. Ідея «універсального прагнення до гармонії» та спрямування динаміки системи «природа - людина - суспільство».......68 
2.2. Логіка формування «свободи людського духу» на тлі природного буття.......78
2.3. Нова історія як дивергенція гуманістичної та технократичної орієнтацій у культурі.......104

Розділ III. СУЧАСНА КУЛЬТУРА В СВІТЛІ ЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРІЇ.......129

3.1. Нормальні та кризові періоди в культурно-історичному процесі.......132
3.2. Кризові явища в сучасній культурі: фактори виникнення та проблеми подолання.......142
3.3. Потенційні перспективи культурної динаміки в контексті самоорганізації суспільства.....163

ВИСНОВКИ.......181

ЛІТЕРАТУРА.......185