ЗМІСТ. Соціологічні дослідження культури

Щербина В. М. (та ін.)

Вступ.......7

Розділ 1. Дослідження культури у соціології: становлення та методологічні виклики сучасності.......9

Віктор Щербина.
Концептуалізації культури в контексті соціологічного знання.......11

Віктор Танчер, Людмила Скокова.
Смислоцентрований підхід культуральної соціології.......35

Наталья Костенко.
Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и медиа теории.......61

Людмила Малес.
Виклики полікультурності: місця пам’яті не для всіх.......79

Борис Головко.
Зміна статусу освіти і дозвілля в інформаційному суспільстві.......98

Розділ 2. Практики соціологічних досліджень культури: український досвід.......115

Анатолій Ручка.
Ціннісна ментальність вікових груп соціуму.......117

Марта Наумова.
Ціннісні преференції українців: матеріалізм і постматеріалізм.......128

Лариса Аза.
Міжетнічна культурна взаємодія в сучасному просторі України.......138

Констянтин Ляшев.
Інтерпретація формальних і змістовних показників у творах образотворчого мистецтва: результати соціально-психологічного 

дослідження творів сучасного українського живопису.......152

Борис Слющинський.
Процеси акультурації і декультурації в українському Приазов'ї як чинник формування специфічної міжкультурної комунікації.......162

Людмила Троєльнікова.
Культурна сфера як базова компонента художньо-освітнього простору сучасної України.......201

Вікторія Щербина.
Трансформація соціальних моделей здорового способу життя в умовах сучасності: принцип різноманітності.......229

Констянтин Ляшев.
Людина на всі часи.......243

Еліна Позднякова-Кірбятьєва.
Масова історична пам'ять як компонент культури.......248

Про авторів.......255