ЗМІСТ. The evolution of artistic and literary associations of Ukraine

Романенко Г. О., Шейко В. М.

Вступ.......7

Розділ 1. Історіографія та методологія дослідження.......11
1.1. Аналіз літератури та джерел.......13
1.2. Методологічна база роботи.......22

Розділ 2. Трансформація мистецько-літературних об’єднань у соціокультурному контексті XI - початку XX ст.......29
2.1. Генеза і становлення мистецько-літературних груп на вітчизняних теренах XX-XVIII ст.......32
2.2. Еволюція художніх і літературних об’єднань нового типу в Україні XIX - початку XX ст.......43

Розділ 3. Історико-культурологічні аспекти еволюції художніх і літературних об’єднань в Україні 20-х рр. XX ст.......77
3.1. Провідні тенденції культурного процесу в нових умовах.......79
3.2. Основні художні організації в Україні 20-х рр. XX ст.......85
3.3. Визначні літературні об’єднання в Україні.......96
3.4. Соціокультурні засади діяльності художніх і літературних об’єднань 20-х рр. XX ст.......113

Розділ 4. Функціонування художніх і літературних об’єднань 30-х рр. XX - початку XXI ст.......123
4.1. Офіційні творчі спілки та неформальні художні й літературні угруповання в Україні 30-80-х рр. XX ст.......125
4.2. Художні та літературні об’єднання в українській діаспорі.......133
4.3. Пріоритетні напрями розвитку художніх та літературних об’єднань у незалежній Україні.......137

Висновки.......147
Список використаних джерел та літератури.......165
Список ілюстрацій.......192
Українське відродження першої третини XX ст. (Ілюстрований додаток).......193