ЗМІСТ. Візуальність як домінанта сучасної культури


Збірник матеріалів
Міждисциплінарної наукової конференції
7–8 грудня 2017 р.


Афендик Гліб
Візуальні парадокси неевклідової геометрії шахівниці на прикладі маневру Реті ...7

Безгін Олексій
Культурно-мистецька освіта в Україні як частина реалізації масштабної освітньої реформи на сучасному етапі ...9

Босенко Алексей
«Глаза б мои не глядели…» или «Бачили очі, що купували» ...11

Булавіна Наталія
Cамоорганізаційні ініціативи в системі сучасного візуального мистецтва України ...15

Гаєвська Тетяна
Візуальне зображення еволюції дитинства в концепції Ф. Ар’єса ...17

Демещенко Віолета
Фотографічне освоєння дійсності ...22

Жукова Наталія
Синергетичний підхід до аналізу візуального мистецтва як складова культурологічного дослідження ...25

Загоскіна Наталія
Візуалізація в молодіжному дозвіллі в контексті розвитку сучасної культури ...28

Зіненко (Редько) Аліса
Світ відкритий для вивчення мистецтва (можливості стажування в музеях США) ...30

Ірина Зубавіна
Інтерпретаційний потенціал візуальних кодів екранної культури ...33

Кірдіна Олена
Способи організації простору в образотворчому мистецтві на прикладі творів декоративного та станкового живопису ...36

Коренюк Юрій
Реставраційна концепція відтворення пам’ятки в первинному вигляді — історичні приклади практичного втілення ...38

Кривобок Тетяна
Вплив дизайну книжкової обкладинки на споживче сприйняття ...42

Лебедєва Альона
Композиція і конструкція: дія як організуючий момент форми ...44

Міщенко Марина
Щодо визначення поняття «візуалізація» у сучасному мистецтві ...47

Носенок Богдана
Втома від візуальності: образи декадансу ...49

Світлана Оляніна
Семантика мотиву посудини в орнаментиці українського іконостаса ...51

Остафійчук Інна
Аспекти дослідження візуального в системі соціальної комунікації ...53

Отрешко Наталія
Проблеми соціалізації у візуальній культурі віртуального простору ...56

Дар’я Петліна
Діяльність Державних науково-дослідних реставраційних майстерень у 1950–1960 рр. ...59

Євген Причепій
Семантика біноклеподібних посудин Трипілля ...61

Пшеничний Юрій
Зображення голови людини: до проблеми методичних особливостей навчання малюнку та живопису студентів художньо-графічних факультетів ...64

Руденко Олексій
Проблема візуальних та іміджевих аспектів ребрендінгу однострою, знаків розрізнення, символіки, прапорництва та емблематики збройних сил України ...66

Сидорчук Тетяна
Синтез та асиміляція жанру музичного фільму останньої чверті ХХ — початку ХХІ століть ...68

Судакова Валентина
Візуалізація культурно-репродуктивних практик у сучасних суспільствах ...70

Успенська Ольга
Фестиваль театральних шкіл як форма обміну інноваційним досвідом між вищими мистецькими навчальними закладами ...75

Чміль Ганна
Екранні версії світів Кіри Муратової ...75

Шаповаленко Михайло
Проблеми сучасної професійної культурно-мистецької освіти ...80

Юр Марина
«Glitchart»: новий візуальний код художнього простору в сучасному творі мистецтва ...82