Заступник директора з наукової роботи

Волков Сергій МихайловичЗаступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України.

Доктор культурології, професор.

Вчений-культуролог, мистецтвознавець, культурний діяч (заслужений діяч мистецтв України).

Обіймаючи певні адміністративні посади в апараті Мінкультури  в 90-ті роки ХХ ст. активно впливав на проведення реформ в галузі мистецької освіти, оновлення її змісту і форм. З метою піднесення її вагомості і значення в соціумі, збереження національної самобутності ініціював створення нових мистецьких навчальних закладів та сприяв підвищенню їх статусу в освітній системі України. В 2008 році як директор організував реорганізацію Київського державного музичного училища ім. Р. М. Глієра в Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра з метою підвищення акредитаційного рівня цього навчального закладу та інтеграції його в європейський і світовий культурний простір.

Маючи значний педагогічний досвід (викладав у Київській середній спеціальній музичній школі-інтернаті ім. М. В. Лисенка, Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського), підготував два навчальні посібники для студентів мистецьких навчальних закладів (“Мистецька освіта в культурі України 90-х років XX століття”, “Українська фортепіанна мініатюра XX ст.”).

Коло наукових інтересів пов’язано з історією функціонування та еволюцією змісту освіти в галузі культури і мистецтва, дослідженням діяльності персоналій, що доклали зусиль до її інституалізації як специфічної системи підготовки мистецьких кадрів, сприяли її розвитку.

В Інституті культурології НАМ України пов’язує коло наукових інтересів з дослідженням сучасних тенденцій у трансформації української культури, культурного простору, дослідженні нових культурних практик в їх інтеграційній взаємодії, вивченні впливу глобалізації на національну свідомість та українську самоідентифікацію.

Автор монографії:
Інстутиалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка, Київ, Інститут культурології НАМ України, 2010 р., 248 с.

Член редакційних колегій наукових культурологічних видань: «Культурологічна думка» Інституту культурології НАМ України, «Культура України» Харківської державної академії культури, «Часопис» Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

Член Науково-експертної комісії Мінкультури України.

Контактна інформація: 

Профіль у Google Академії