Золоті сторінки 4

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
Золоті сторінки української культури. Том 4.
XX століття. ОСОБИСТОСТІЧетвертий том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується видатним художникам та іншим діячам української культури XX століття. Особистість художника, його творча індивідуальність та унікальний авторський стиль є визначальними у мистецтві XX століття. Формуючи його, вони створили неповторний візерунок нової української культури, а імена художників, письменників, поетів, режисерів стали її національними символами.

Передмова
      Шановні друзі!
    Давня українська культура носила здебільшого анонімний характер, висуваючи на перший план твір, а не майстра, що його створив. XVIII століття суттєво похитнуло, а наступне докорінно змінило цю традицію - відтоді найвищі здобутки української культури пов'язані з іменами Т. Шевченка, М. Драгоманова, І. Франка, М. Лисенка, Л. Українки, М. Грушевського. Особистість художника, його творча індивідуальність та унікальний авторський стиль є визначальними і у мистецтві XX століття. Формуючи його, вони створили неповторний візерунок нової української культури, а імена художників, письменників, поетів, режисерів стали її національними символами.
    Формулюючи назву проекту, ми свідомо зупинилися на слові «особистість», позаяк саме видатні художники та інші діячі вітчизняної культури XX століття стали уособленням її найбільших досягнень. Серед них - О. Архипенко та О. Довженко, М. Бойчук та О. Богомазов, Л. Курбас та М. Зеров, С. Параджанов та М. Приймаченко, Т. Яблонська та Г. Гавриленко. Зосереджуючи увагу на їх творчості, ми створюємо унікальний зріз української образотворчості останнього століття - періоду, коли інтеграційні процеси набули домінуючого характеру. Саме з ними асоціюється українська культура, а, відтак, і сама держава у світі, саме їм вдалося надати національним вартостям універсального виміру, саме вони написали її золоті сторінки. З-посеред особистостей, що увійшли до видання, можна відшукати й імена наших сучасників, зокрема В. Сильвестрова, Л. Костенко, Б. Олійника. Суттєво змінивши загальний візерунок мистецтва минулого століття, вони продовжують працювати й досьогодні, утворюючи своєрідний міст між поколіннями, культурами, віками. Таким чином, Інститут культурології Національної академії мистецтв України анонсує п'ятий, останній том електронного проекту «Золоті сторінки української культури», присвячуючи його мистецтву періоду державної незалежності України. Автори проекту не претендують на вичерпність цієї теми та переліку особистостей. Наступні наші видання продовжать і поповнять славетними іменами цей період нашої духовності. Сподіваємось, ця видавнича ініціатива сприятиме зростанню кола пошановувачів української культури в країні та за її межами, слугуючи важливим джерелом інформації про самобутню оригінальність, багатогранність та художню виразність її вершинних проявів.

Богуцький Юрій Петрович,
директор інституту культурології НАМУ, віце-президент НАМУ,
професор, академік НАМУ, кандидат філософських наук,
заслужений діяч мистецтв України


Про видання:

Ідея, концепція, розробка і координація проекту здійснена авторською групою у складі:
Богуцький Ю. П. - кандидат філософських наук, професор, академік НАМУ, віце-президент НАМУ, заслужений діяч мистецтв України;
Безгін Д. В. - доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ, віце-президент НАМУ;
Чміль Г. П. - доктор філософських наук, член-кореспондент НАМУ;
Дзюбенко Т. О. - заступник директора інституту культурології НАМУ, заслужений працівник культури України;
Іваненкова С. І. - кандидат філософських наук;
Сливка Г. Р. - старший науковий співробітник інституту культурології НАМУ;
Сахарук В. С. - мистецтвознавець.

Робота над проектом проведена за сприяння:
Національної радіокомпанії України
Національного художнього музею України
Національного музею українського народного декоративного мистецтва

Програмне забезпечення: ТОВ «Інфодиск», керівник Чигарьов І.
Поліграфія: «ВАТ «Бібльос», ТОВ «Ельграф», координатор Матюнін В.
Дизайн: Тищук О.
Редакція: Снєгур В.
Переклад: Синяк А.

Авторські права: © Іваненкова С. І., Чигарьов І. М., 2011 р.

Всі авторські права збережено.

Інформація подана українською та англійською мовами


ISBN 978-966-2241-17-4


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Золоті сторінки 4
Далi...