Золоті сторінки 5

Інститут культурології

Національної академії мистецтв України

Золоті сторінки української культури. Том 5.

СУЧАСНІСТЬЗМІСТ ДИСКА

П’ятий, завершальний том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується мистецтву незалежної України.
Проголошення України вільною незалежною державою вплинуло на розвиток культури, прискорило формування нових мистецьких процесів, зумовило сплеск талантів, збагатило якісно мистецьке життя.
Політичні та економічні зміни в житті країни відкрили перед митцями двері у світ нових мистецьких взаємин та культурних контактів.
За період незалежності України сформувалося нове покоління художників, яким випала честь формувати візерунок української культури першої половини XXI століття.

Передмова
      Шановні друзі!
   Заздалегідь визначивши тему п'ятого, завершального тому електронної видавничої серії «Золоті сторінки української культури», ми мали відповісти на запитання, де пролягає межа між сучасністю і тим, що відійшло до історії? З одного боку, визначення сучасності є доволі умовним, як і приналежність до неї твору художника, який продовжує працювати «тут і зараз». З іншого, мистецтву притаманний скоріше вертикальний, понадчасовий, аніж горизонтальний, історичний рух, то ж переважна більшість його витворів не втрачають значення, перебуваючи у неперервному діалозі нетлінних вартостей.
     XX століття, століття музеїв сучасного мистецтва, висунуло власну межу сучасності - його початок. Саме від неї відштовхувалися упорядники збірок таких реномованих музейних інституцій як Тейт Модерн у Лондоні чи паризький Центр Помпіду. Перебуваючи на вістрі часу, ми змушені впроваджувати нові поділи, зазначимо лише - чи не найсуттєвіші зрушення у процесі творення, ініційовані попереднім століттям, продовжують залишатися такими і надалі, змушуючи фіксувати усі його етапи.
Доля подарувала Україні 1991 рік, який відкрив новий відрізок вітчизняної історії - добу державної незалежності. 20 років, що минули відтоді, виповнили не лише здобутки. Складний, подекуди болісний процес заміни централізованої системи управління культурою новою, побудованою на демократичних засадах, не міг не вплинути на їх перебіг, провокуючи не лише естетичні, а й світоглядні поділи, адже поряд з митцями молодими продовжували активно працювати ті, розквіт таланту яких прийшовся на попередні десятиліття. За період, що минув, сформувалося й нове покоління художників - власне їм випала честь формувати візерунок української культури першої половини XXI століття.
    Упорядковуючи останній том, автори видавничої серії побудували свою роботу на принципах неупередженості і толерантності. Чи не єдиним критерієм, який визначав включення окремих явищ до його складу, стала їх виняткова мистецька вартість. Сподіваємось, нам вдалося створити об’єктивну картину новітньої історії української культури - остаточний вердикт з перспективи часу винесуть лише наші нащадки.

Богуцький Юрій Петрович,
директор інституту культурології НАМУ, віце-президент НАМУ,
професор, академік НАМУ, кандидат філософських наук,
заслужений діяч мистецтв України


Про видання:

Ідея, концепція, розробка і координація проекту здійснена авторською групою у складі:
Богуцький Ю. - професор, академік НАМУ, віце-президент НАМУ, заслужений діяч мистецтв України
Чепелик В. - професор, академік НАМУ, голова Національної спілки художників України, народний художник України
Чміль Г. - доктор філософських наук, член-кореспондент НАМУ
Зубавіна Ірина Борисівна - доктор мистецтвознавства, доцент, вчений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАМ України
Дзюбенко Т. - заступник директора інституту культурології НАМУ, заслужений працівник культури України
Сливка Г. - старший науковий співробітник інституту культурології НАМУ
Іваненкова С. - кандидат філософських наук
Сахарук В. - мистецтвознавець

Робота над проектом проведена за сприяння:
Національного художнього музею України
Національного центру Олександра Довженка
Українського музичного холдингу Lavina Music
Дирекції художніх виставок України
Науково-дослідного центру кінематографічних студій НаУКМА

Програмне забезпечення: ТОВ «Інфодиск», керівник Чигарьов І.
Поліграфія: «ВАТ «Бібльос», ТОВ «Ельграф», координатор Матюнін В.
Дизайн: Тищук О.
Редакція: Яковлева І, Снєгур В.
Переклад: Синяк Л.

Авторські права: © Іваненкова С., Чигарьов І., 2013 р.

Всі авторські права збережено

Інформація подана українською та англійською мовами

ISBN 978-966-2241-30-3


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Золоті сторінки 5
Далi...